image
Porady prawne
Porady prawne Uprzejmie informujemy, że projekt dotyczący bezpłatnych porad prawnych zakończył się z dniem 30.06.2015r.    

Zapraszamy po poradę

Informujemy, że projekt finansowany ze środków UE, dotyczący bezpłatnych porad prawnych zakończył się z dniem 30.06.2015r.

Aktualnie Fundacja obsługuje Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 i 2 w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18 (budynek MOPR), gdzie udzielane są porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Szczegóły na stronie www.poradyprawne-taurus.pl

Bezpłatne porady prawne - Poznań, Gniezno, Swarzędz

Porady Prawne - Publikacja

Zapraszamy do pobrania publikacji stanowiącej najczęściej pojawiających się problemów prawnych z jakimi zgłaszają się do biur mieszkańcy ww. powiatów oraz miasta Poznania.

Aby pobrać publikację kliknij TUTAJ

Bieżące informacje na naszej facebookowej stronie

 

Jakich porad i konsultacji udzielamy

Nasi prawnicy udzielą Państwu konsultacji m.in. w zakresie:

 • spraw mieszkaniowych,
 • spraw rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • pozbawienia wolności,
 • prawa pracy,
 • prawa spadkowego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa własności,
 • spraw cywilnych,
 • zatrudnienia i bezrobocia,
 • sporządzania dokumentów, pism procesowych oraz wniosków.

 

Z bezpłatnej porady prawnej skorzystać mogą osoby zamieszkałe na terenie powiatu poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania, które z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę skorzystania z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej. W imieniu osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych korzystać z oferty doradczej mogą ich przedstawiciele ustawowi.

Osoba chcąca skorzystać z porady prawnej powinna udostępnić doradcy do wglądu dokumenty potrzebne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi. Doradca nie może przyjąć oryginalnych dokumentów. Z oryginalnych dokumentów doradca może korzystać wyłącznie w obecności uczestnika projektu. W razie odmowy przekazania kserokopii dokumentów w sprawie, które są konieczne do udzielenia porady czy też opinii eksperckiej doradca może odmówić udzielenia porady czy też zwrócenia się do eksperta o sporządzenie opinii prawnej.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady może nastąpić osobiście w punkcie doradztwa, telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Więcej o naszej pracy można dowiedzieć się z filmu, do którego link znajduje się poniżej.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3